CIF

O serie de evenimente virtuale pentru românii din Anglia. Proiectul reflectă dubla misiune a organizației de a sprijini și crește potențialul comunității românești din diaspora cât și de a oferi metode de educare continua și integrare. O ocazie de a înțelege mai bine rolul și atribuțiile poliției locale, a altor organizații comunitare și de a iniția un dialog între membrii comunității românești și autorități.

Mulțumim West Midlands Police pentru colaborare și West Midlands Police and Crime Commissioner pentru finanțarea proiectului prin fondul dedicat inițiativelor comunitare.
Mulțumim și participantilor care au acceptat sa fie parte din evenimente.

A series of virtual events for Romanians living in England. This project reflects the organisation’s mission to support and grow the potential of the Romanian community abroad; as well as their aim to offer opportunities for continuing education and integration.
A chance to better understand the role and responsibilities of local police & other community-based organisations; and to open up a dialogue between the members of the Romanian community and local authorities.

With thanks to West Midlands Police for their support and to West Midlands Police and Crime Commissioner for funding via the Community Initiatives Fund. DOR – Romanian Diaspora (Dorod)
are also grateful to the guest speakers who kindly agreed to take part in this series of events.